Julen 2022 nærmer seg med stormskritt. Hva ønsker fundraisere seg? Vi har fått dem til å skrive en ønskeliste.

Jeg ønsker at vi har en teknisk løsning som gjør at vi kan følge potensielle givere fra A til Å i hele giverprosessen. Et såkalt MA. Da kan vi ha muligheten til å følge potensielle givere med kommunikasjon i et hjemme/ute perspektiv.

At vi får flere faste givere slik at vi kan opprettholde og utvikle Sjømannskirkens kriseberedskapsarbeid, men også tilstedeværelsen der mennesker er og samles.

Heidi Irene Petterson

Teamleder innsamling, Sjømannskirken

Kjære julenissen,

Jeg ønsker meg at alle dyrevenner der ute signerer for et forbud mot import av pels, sier nei til salg av monsterkylling og kverning av hanekyllinger, og sier ja til et sterkere dyrepoliti. Slik at vi sammen kan gjøre verden til et bedre sted for dyrene som trenger det aller mest. ❤

Så ønsker jeg meg et år med friske kollegaer og bransjekollegaer, uten tøffe forkjølelser, pandemier eller hva enn det måtte være! Og ja, ingen krig, takk! ❤

Jeg ønsker meg også mer tid til å bli kjent med egne givere og støttespillere, teste og analysere. Og gjerne en nettbutikkløsning med mulighet for å selge eller gi bort gratis brosjyrer.

Line Skaugerud

Innsamlingsleder, Dyrevernalliansen

HO HO

Mine ønsker som en Fundraiser er først og fremst at alle skal bli enda flinkere til å dele, være åpne og rause. Sammen blir vi sterke ❤.

Det jobbes med og jeg krysser fingrene for at halveringen av skattefradraget reverseres opp igjen fra 25 000 til 50 000 kr.

Jeg håper at vi får med oss mange flere inn i det flotte samarbeidet vi har på tvers av alle organisasjonene, Det Gode Testament, slik at vi sammen kan høste av godene i årene som kommer.

Det er fortsatt utrolig viktig at vi får Vipps til å gi oss informasjon om hvem det er som sender oss gaver slik at vi kan takke giverne våre. Spesielt på Minnegaver ville dette hjulpet masse.

I dag har jeg lest Deloitte-rapportene, superspennende lesning. Den hadde vært enda bedre hvis vi fikk med flere for et riktigere helhetsbilde også mht egen benchmarking.

Jeg ønsker alle bransjekollegaer en riktig god jul ❤

PEACE AND LOVE og husk  SHARING IS CARING.

Solfrid Bøe

Salgs- og markedsansvarlig privat innsamling, Redningsselskapet

Kjære julenisse, her i Blindeforbundet har vi vært ganske snille i hele år.

Helt øverst på min ønskeliste er at vi blir enda flinkere til å hjelpe mennesker til å oppleve gleden ved å gi. Da vil flere velge å fortsette støtten til gode formål, selv når privatøkonomien blir trangere og verden blir mer usikker.

Mitt neste ønske er at organisasjonene fortsatt klarer å samle seg om en storstilt, langsiktig holdningskampanje gjennom Det Gode Testament for å motivere flere nordmenn til å gi en gave til gode formål i sitt testamente. I perioden 2025 – 2035 skal større verdier enn noen gang tidligere skifte eier gjennom arv.

Jeg ønsker at Vipps innser at slaget er tapt og vil opplyse navn på de som støtter våre organisasjoner. Den nye Finansavtaleloven fra 1.1.2023 sier at opplysninger for «gjennomførte betalingstransaksjoner SKAL omfatte en referanse som identifiserer betalingstransaksjonen og relevant informasjon om betaleren». Så det, så!

Mitt siste ønske er at regjeringen kommer på bedre tanker etter at de i fjor sa til det norske folk at «dere trenger ikke gi så mye penger til frivillige organisasjoner». De halverte skattefradraget for gaver, og regnet ut at det ville gi frivilligheten 455 millioner i tapte inntekter. På den måten fikk staten 100 mill. i økte skatteinntekter. Dette var ikke smart samfunnsøkonomi og ikke bra for det frivillige engasjementet i samfunnet.

Leif Wien Jensen

Inntektssjef, Norges Blindeforbund

Er det lov å ønske seg en verden hvor behovet for fundraising ikke lengre går til udekkede humanitære behov, men utelukkende går til forebyggende arbeid -og inntil vi kommer dit så ønsker jeg å bidra med relevant Innsikt for å kunne nå dette hårete mål. Jeg ønsker mer deling av data innad i bransjen og samtidig at også 2023 blir et år uten data på avveie. Jeg ønsker at flere får oppleve at man tiltrekker seg muligheter ved å være generøs og mindre individualistisk, og at alle samtidig tørr og ønske seg en litt egoistisk gave under juletreet – selv ønsker jeg meg nye ski 😊

God jul!

Paal Skellum

Data Factory

Viktigste først: At fundraisere ikke trengs lenger! Dvs at det er fred i verden, og at alle får det de trenger.

Neste ønske er større forståelse i det norske samfunnet for at mennesker er både kropp og sjel. I Bibelselskapet ser vi konsekvent at hver gang det skjer en katastrofe i verden, så øker etterspørselen etter bibler i det aktuelle området. I tillegg til klær, rent vann, mat, medisiner og husrom, så trenger mennesker håp, trøst og kjærlighet, og i kristne land søker man dette i Bibelen. Nordmenn har vanskelig for å forstå at når man har lite, så blir Gud viktig. Mange mener derfor at det er utidig å samle inn til bibler og nytestamenter i en krise, og tror at vi gjør dette fordi vi i Norge ønsker å «dytte» kristendommen på nødlidende. Virkeligheten er at vi kun samler inn til det lokale Bibelselskapet ber oss om. De ber kun om det lokale menigheter, flyktningleirer og enkeltpersoner ber om. Nordmenn forstår stort sett at man skal lytte til de lokale når det gjelder fysiske behov, men å akseptere at det a) er et sjelelig behov som b) lokale også vet best om er ofte vanskelig å ta innover seg.  Med de beste ønsket om en velsignet jul og et godt nytt år.

Ann-Catherine Kvistad

Bibelselskapet