Presentasjonene fra Fundraising Skillshare 2022:

Velkommen og Fundraising Monitor

Christoffer Andersen, Kirkens Bymisjon

Gro Justnæs Kiledal, Strømmestiftelsen

Marianne Gustafson, WWF Verdens naturfond

Kristin Hvideberg Tobiassen og Øyvind Akselsen, ProFundo

Cecilie Rikter-Ydse, Utviklingsfondet

Hege Larsen, Dyreparken

Solfrid Bøe, Redningsselskapet

Roger Lawson, About Loyalty

Ellen Foss, Troens bevis Verdens Evangelisering