Vi inviterer til frokost og fagsamling sammen med Data Factory. Innsikt gir best utsikt til suksess. Hvilken innsikt har du, og hvilken skulle du gjerne hatt? Hva kan innsikten brukes til?

Det er mulig å vite mer, og med kunnskap kan du planlegge nye rekrutteringskampanjer eller skape gode langsiktige forhold til giverne eller medlemmene.

Dette skal vi vise flere eksempler på og gi deg inspirasjon til hva som er mulig fra din egen database og kundegrunnlag.

Hvilke variabler er tilgjengelige, og hva kan de brukes til?
Hva er live update adresseajourhold og hva er innsiktsvask?

Gratis frokost-fagsamling – begrenset antall plasser.

15. september kl. 9-10.30.
Sted: Youngstorget 3, 0181 Oslo

Velkommen til en spennende fagsamling sammen med Paal Skjellum fra Data Factory og Kristin Hvideberg Tobiassen fra ProFundo.