Julen 2023 nærmer seg med stormskritt. Hva ønsker fundraisere seg? Her kan du lese ønskelisten fra flere av dem. 

I år ønsker jeg meg fremfor alt fred.
Fred for de som er på flukt fra krig. Fred for verdens barn. Fred i sjela for de som sliter rus og de som sliter med sin med mentale helse.
Jeg ønsker meg også ro og hvile for pårørende. Jeg ønsker meg i tillegg at vi finner ut av kreftgåten og kur for Alzheimer.

En egen ønskeliste er allerede sendt til politikerne i forbindelse med statsbudsjettarbeidet. Der har vi bedt om rammevilkår for forutsigbar økonomi. Økning av skattefradragsordningen, støtte til innovasjon og digitaliseringsprosesser i frivillig sektor og selvsagt regelstyrt momskompensasjon. Dette er en gaver som vil fortsette å gi tilbake til sivilsamfunnet år etter år.

I vår sektor er det ikke slik at gaver nødvendigvis kommer det året de først står på ønskelisten. 2023 var året da et stort ønske på tidligere års ønskelister kom som en nyttårsgave. Ny Finansavtalelov ga oss rett til å få navn på givere som har gitt via Vipps. For en gave dette blir, når programmeringen er på plass. Sammen skal vi sørge for at Vipps bidrar som et godt verktøy for vår sektor inn i fremtiden.

Min største gave, som jeg ser hver eneste dag er å få jobbe i et fagmiljø som hele tiden vil ha utvikling og resultater for å nå ut til enda flere.

Jeg ønsker dere en fredfylt jul med familie og venner.

Siri Nodland

Generalsekretær, Fundraising Norge

Jeg skulle ønske at vi fikk mindre penger!

Ikke mindre penger fra faste givere, og unge som sykler til Paris, går rundt Oslofjorden eller løper fra Bergen til Oslo. Jeg ønsker meg mindre penger med meldingen «Til minne om Tore».

Jeg ønsker meg mer penger fra de som ser hvor enkelt det er å forebygge og redde liv. At selv om livet kan føles overveldende vanskelig, trenger vi bare én grunn til å velge livet. Mer penger fra de som vet at bare fordi noe er enkelt og rett fram, så er det ikke lett.

Jeg ønsker meg at vi klarer å fortelle enda fler, på en enda bedre måte, at gaven de gir er med på å redde liv. At selv den minste sosiale aktivitet på den ytterste, nakne holme kan gi noen den ene grunnen de trenger for å velge livet.

Egentlig er disse juleønskene en annen side av nyttårsforsett. Vi skal bli bedre på så mangt og mye, men jeg vet at vi har noen av de flinkeste folka, så bare vi klarer å få inn litt mer så skal vi nok bli flinkere på det andre også.

God jul!

Adrian Lorentsson

Generalsekretær, Mental Helse Ungdom

Jeg ønsker meg flere givere til Sjømannskirkens arbeid verden rundt både hjemme og ute. Jeg ønsker at vi  snarlig iverksetter automatiseringsløp/flytskjema i CRM et som vi selv kan utvikle og følge opp. Det gir oss bedre innsikt i giveren med tanke på lojalitet og mersalg.

Flere givere til Sjømannskirken gjør at vi blant annet kan opprettholde og utvikle vårt kriseberedskapsarbeid.

Heidi Irene Petterson

Teamleder innsamling, Sjømannskirken

Kjære julenissen,

Inn i 2024 ønsker jeg meg først og fremst at vi alle fortsetter å spre den gode givergleden, og dele på all den flotte kunnskapen som finnes i organisasjonene. Jeg håper også på mange flotte arrangementer i 2024, hvor vi sammen kan gjøre hverandre og verden bedre.

Og i disse dager hvor DM-er skal ut tenker jeg på at neste år ønsker jeg meg at seleksjonsmodulen i CRM jobber lynraskt, eller iallfall raskt, og ikke lar seg forsinke av mange målgrupper og store mengder data.🙏

Også ønsker jeg alle en riktig god og dyrevennlig jul!

Line Skaugerud

Innsamlingsleder, Dyrevernalliansen

HO HO

Jeg må ha vært litt snill i fjor for flere av mine juleønsker ble oppfylt ❤.

Vi har som bransje blitt mye bedre til å dele, være åpne og rause slik at vi sammen kan bli sterkere.
Dette syns godt i Det Gode testament samarbeidet og den positive utviklingen dette har på folks holdninger til det å snakke om og skrive testamenter.  

Vipps har endelig forstått hva vi ønsker og har tatt oss med på en super workshop for å se på utfordringene sammen❤

På ønskelista står det fortsatt at halveringen av skattefradraget bør reverseres opp igjen fra 25 000 til 50 000 kr…..
og at flere menn bruker redningsvest slik at ingen flere stoler trenger å stå tomme til jul

Jeg ønsker alle bransjekollegaer en riktig god jul ❤ PEACE AND LOVE -SHARING IS CARING.

Solfrid Bøe

Salgs- og markedsansvarlig privat innsamling, Redningsselskapet

Vi vet at økt oppmerksomhet rundt organisasjonenes misjon og arbeid er viktig for å skape støtte og engasjement fra samfunnet.  Jeg ønsker meg derfor økt mediedekning, markedsføring og deling av historier om organisasjonens innvirkning. Jeg ønsker meg flere suksesshistorier om hva sterke partnerskap mellom organisasjonene har medført, hva god dialog og samarbeid med regjering har og kan bidra til og at næringslivet fortsetter å aktivt og attraktivt tilbyr ny og god teknologi og innovasjon slik at organisasjonene kan videre forbedre effektiviteten, nå ut til flere mennesker og løse problemer mer effektivt.

Og så ønsker jeg alle en riktig God Jul.

Paal Skellum

Data Factory

Mer enn noen gang så ønsker jeg meg fred på jord.

Neste ønske er større forståelse i det norske samfunnet for at mennesker er både kropp og sjel. I Bibelselskapet ser vi konsekvent at hver gang det skjer en katastrofe i verden, så øker etterspørselen etter bibler i det aktuelle området. I tillegg til klær, rent vann, mat, medisiner og husrom, så trenger mennesker håp, trøst og kjærlighet, og i kristne land søker man dette i Bibelen. Nordmenn har vanskelig for å forstå at når man har lite, så blir Gud viktig. Mange mener derfor at det er utidig å samle inn til bibler og nytestamenter i en krise, og tror at vi gjør dette fordi vi i Norge ønsker å «dytte» kristendommen på nødlidende. Virkeligheten er at vi kun samler inn til det lokale Bibelselskapet ber oss om. De ber kun om det lokale menigheter, flyktningleirer og enkeltpersoner ber om. Nordmenn forstår stort sett at man skal lytte til de lokale når det gjelder fysiske behov, men å akseptere at det a) er et sjelelig behov som b) lokale også vet best om er ofte vanskelig å ta innover seg.  Med de beste ønsket om en velsignet jul og et godt nytt år.

Ann-Catherine Kvistad

Bibelselskapet