Like før sommeren lanserte ProFundo en ny og effektiv vervemodul: AG-signering direkte på iPad. Løsningen vil effektivisere og lette vervekampanjene på en brukervennlig måte. Vink farvel til papirskjema og BankID-problematikk. Vi gratulerer Strømmestiftelsen med god gevinst som pilotkunde, da de tok i bruk løsningen i sommer.


Vi gratulerer Strømmestiftelsen med gode resultater etter å ha vært pilot på løsningen sommeren 2016. Strømmestiftelsen brukte vervemodulen flittig på leirer og stevner. I løpet av sommeren sluttet mange nye fattigdomsbekjempere (givere) og RE:ACT-medlemmer seg til Strømmestiftelsen.

Modulens brukervennlighet forenkler selve vervearbeidet da verken BankID eller papirskjema er nødvendig. Et enkelt og raskt søk på mobilnummer, samt signering på skjermen er nok – «done deal»!

 

Strømmestiftelsens gateververe møtte få som var skeptiske til å signere på iPad-skjermen. Men flere foretrakk å signere med fingeren fremfor å bruke penn på skjermen.

Takk til Strømmestiftelsen som stilte som pilotkunde, vi gleder oss over de gode resultatene deres!

Synes løsningen interessant for din organisasjon?

Klikk her for en uforpliktende samtale.