I høst startet vi samarbeid med Normisjon og Acta. Normisjon er en stor kristen organisasjon som har kontakt med over 70 000 personer i hele Norge, inkludert medlemmer i Acta- barn og unge i Normisjon. Vi har spurt medie-og markedssjef, Ole Martin Rudstaden om hvorfor de valgte ProFundo.


Hva var det som gjorde at valget falt på ProFundo?
– Vi var ute etter det beste database- og minside-verktøyet på markedet, til vårt bruk. Det mener vi er ProFundos Tindra, forteller Ole Martin.

Å implementere en stor organisasjon er ikke gjort på en dag. Vi er derfor opptatt av hvordan Normisjon har opplevd starten. Ole Martin forteller at – Det gjenstår fremdeles noe før vi er helt i gang, men det går bra fremover. Videre har vi veldig mange enheter, regioner, menigheter, skoler med flere som skal inn i systemet, så den fullstendige implementeringen vil ta noe tid.

Hvilke forventninger har dere for det videre samarbeidet?
-Vi har veldig høye forventninger. Vi tror at Tindra og Minside skal revolusjonere måten vi jobber på og gi oss helt nye muligheter når det for eksempel gjelder å sy vår komplekse organisasjon sammen, samt å få bedre nærhet til giverne.

Så hvordan er opplevelsen av ProFundo så langt?
-Vi opplever ProFundo som en leverandør som ønsker å være best på det vi er ute etter. Vi opplever ProFundos medarbeidere som løsningsorienterte og løsningene som fremtidsrettede.

 

Ta kontakt her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om samarbeid med ProFundo.