Det er ikke uten grunn at dashbords er det mest populære verktøyet for det som ofte kalles «business intelligence». Med et godt dashbord får du raskt en god oversikt med relevant og nødvendig informasjonen som trengs for å ta riktig beslutning. I ProFundo CRM har dashbord fått en nøkkelrolle, og vi gir deg ikke bare ett, men en gruppe dashbord som gjenspeiler din organisasjons behov.

 

1. Enkel kommunikasjon av kompliserte data

Dashbord er kort fortalt et rapporteringsverktøy som viser aggregert informasjon i form av KPI-er, målinger, samlet på ett sted – og som alle kan forstå! Dashbordenes fordel er visning av kompliserte data i enkle grafer eller fremhevede tall, det fjerner støy og viser det som kun er signifikant og viktig. Du kan sette opp fargekoder som viser tall for eksempel i grønt når man når et mål, eller progresjonen er positiv, og som røde tall der utviklingen går feil vei.

2. Spar tid

I en hektisk hverdag strekker ikke alltid tiden til, men dashbord kan ta seg av grovarbeidet for deg. Når det er på plass, gjør dashbordet arbeidet for deg. Vi samler utrolig mye data i CRM ’ene våre, men altfor lite blir analysert. Det tar tid og ressurser internt. Tid vi sjeldent har. Kanskje også analysekompetanse vi ikke har. Med gode dashbordmuligheter er det som tar mest tid ikke lenger selve analysene, men forarbeidet med å bestemme seg for hva man skal følge opp av data og trender.

3. Ta raskere og riktige avgjørelser

Dashbord er levende og viser bildet slik det er akkurat nå. Det er stor verdi i umiddelbar tilgang til målinger og data, uten å måtte gå via analytikere og vente på at data blir behandlet og rapporter skrevet. I kampanjeperioder kan raske og riktige beslutninger få stor betydning for resultatene. Det gir deg mulighet til å handle raskere og utnytte markedsmulighetene. Det kan også varsle deg om at noe du gjør ikke gir resultater slik at du kan endre fremgangsmåte eller pause kampanjen og spare unødvendige kostnader.

ProFundo CRM dashbord

Bilde: ProFundo CRM

4. Involvere og engasjere større del av organisasjonen

Hva med å lage egne dashbord for ulike deler av organisasjonen? For eksempel kan dere ha egne dashbord for de som jobber med medlemmer, et for dem som følger opp givere, og de overordnede trendene som gjerne ledergruppen vil følge. Til og med status nå på hvor mye som er kommet inn til ulike formål hvis dere har øremerking. For dem som ikke jobber med data til vanlig er dashbord mer tilgjengelig informasjon, raskt og enkelt forståelig. Kanskje vil CRM’et deres få en høyere status i hele organisasjonen når de ser verdien dere kan trekke ut?

5. Bli mer profesjonelle

Rask tilgang til korrekt informasjon du kan stole på gjør deg til en bedre fundraiser og profesjonaliserer arbeidet deres. Identifisering av hva dere gjør bra og hvor dere må øke innsatsen vil vi si er en forutsetning for å kunne kanalisere organisasjonens strategi og ressurser dit det gir mest mening og verdi.

Fordelene med dashbordene er at det gir brukerne raskt en god oversikt over tingenes tilstand på mange områder, i tillegg til at man også kan arbeide videre fra en del av dashbordene. Med litt trening er det enkelt og greit å sette opp dashbord eller trimme de eksisterende, og det er mulighet for stor fleksibilitet. Det krever dog at man ha god kontroll på egne data.

Morten Barth-Hansen
Databaseansvarlig Normisjon

Ta kontakt med oss i ProFundo dersom du ønsker å lære mer om dashbord og hvordan utnytte det på best mulig måte. Dette er enkelt å tilpasse ulike organisasjoner og brukeres behov.

Ta kontakt for informasjon

Dashbord er et viktig fundament i ProFundo CRM. Faktisk er neste hele CRM`et basert på dashbords og 360-visninger. Det som har vært driveren min i utviklingen av det nye CRM-grensesnittet vårt har vært den verdien som godt presentert data gir brukeren. Det skal være relevant, og derfor enkelt redigerbart for ulike brukergrupper og ulike organisasjoner. Dashbord kan ikke løse alt, men gjøre deg oppmerksom på noe interessant som du bør ta tak i eller være stolt av.

Morten Bergset

Hovedutvikler bak CRM, ProFundo