Daily number/Dagen tall?

 

Mange av oss som arbeider i frivillige organisasjoner er naturlig mest opptatt av saken og det å begeistre og få med andre til å stå på for å gjøre verden bedre. Vi trenger ikke tall for å bli motivert.

Samtidig er det noe med å sette seg mål, følge med på hvordan man presterer og sammenlikne med andre – som faktisk kan bidra til å sikre enda mer til formålet. Det kan være sunt å ha et «dagens tall» som man følger med på. For meg er dette tallet 2,74 millioner.

Du har kanskje sett på ProFundos frontnettside under «god fundraising gleder» at vi oppgir hvor mange kroner som hver dag blir innbetalt til organisasjonene vi arbeider for? Før snakket vi om en million i snitt per dag. Nå er tallet 2,56 millioner per. dag. I slutten av mai var det kommet inn over 400.000.000 kroner så langt i år til gode formål. Dette er mer enn på samme tid i fjor, som jo også var et godt år for fundraising.

Jeg heier på giverne og alle de dyktige fundraiserne i organisasjonene som får dette til! Dette er penger på vei til å gjøre verden bedre. Vi vet at gaveinntektene alltid øker mot slutten av året. Det styrker troen på at det i løpet av 2021 vil passere mer enn en 1.000.000.000 kroner gjennom CRM-systemene våre. Da vil dagens tall ha nådd 2.740.000.

Har du et «daily number» du følger med på? Det kan bety hjelp til veldig mange enkeltmennesker!

Svein Åge Johanson
ProFundo