Norges Innsamlingsråd • Digitalt frokostmøte:

 

Min verden – mitt dashbord!

CRM som grunnlag for strategiske avgjørelser og treffsikker kommunikasjon.

På grunn av Covid-situasjonen blir medlemsmøte avholdt som webinar.

Tema for møtet er «Min verden – Mitt dashbord! CRM som grunnlag for strategiske avgjørelser og treffsikker kommunikasjon. På grunn av Covid-situasjonen blir medlemsmøte avholdt som webinar.

Hvordan kan et CRM jobbe for deg, identifisere arbeidsoppgaver og oppfølgingspunkter, og hjelpe deg å kommunisere med riktige grupper til riktig tidspunkt? Dette er områder vi i ProFundo er veldig opptatt av, og som vi ønsker å dele kunnskap om i vårt frokostmøte hos Innsamlingsrådet som er gratis for alle medlemmer.

Dato: 17.02.2021
Tid: 09:00 – 10:00

Et godt CRM-system er gull verdt. Vi brenner for at vårt fundraisings- og medlemsverktøy skal følge den digitale utviklingen i samfunnet, har alle relevante integrasjoner og være fremtidsrettet.

I 2020 flyttet ProFundo alle våre kunder over til et nytt CRM-grensesnitt da vi synes alle fortjener det beste vi har. Disse løsningene på CRM, seleksjonsmoduler og webintegrasjoner vil presentere i frokostmøte, sammen med betraktninger på hvordan vi ser for oss at norske organisasjoner bør jobbe fremover for å være oppdatert, benytte muligheter i markedet og samtidig begrense tiden ansatte bruker på kontroll, oversikt og registreringer.