Bli kjent med hvordan ProFundo CRM kan benyttes til arbeid med næringslivssamarbeid, med gode visninger, varslinger og pipe-line for innsalg og oppfølging.

Bedriftsmodulen inneholder egne dashbord for oversikt over bedrifter dere har avtale med, og pipe-line for innsalg til nye næringslivskontakter. Du får relevant historikk på næringslivskontakter, og kan samle kommunikasjon og dokumentasjon på ett sted.

I webinaret får du en visning av alle mulighetene som finnes for dem som jobber med bedrifter, samt noen tips til hvordan dere kan skaffe leads som dukker opp direkte i salgspipe-line og fordelt som oppfølging til ansatte i bedriften.

• Dato: 25. april

Kl. 09.00 – 10.00

• Gratis webinar