Kjennskap til egne og andres organisasjoners prestasjoner gir visshet om hvor dere er gode og hjelp til å se hva dere kan gjøre bedre. 

I flere år er det diskutert hvordan vi i Norge skal få på plass en felles standard for fundraising performance. I 2020 fikk ProFundo støtte av Innovasjon Norge til å utvikle en slik standard. 

Siden årskiftet har vi hatt fokus på å finne fram til standard målekriterier slik at vi kan sammenlikne fundraisingen på tvers av organisasjoner. Erfarne fundraisere fra Leger uten grenser, NMS, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Plan, Blindeforbundet, Regnskogfondet og Sjømannskirken har bidratt med innspill til hva som skal måles og hvordan.

Akkurat å forbereder vi datagrunnlaget og oppsett for dashboardvisning av den enkelte organisasjons fundraisings-prestasjoner basert på deres data i deres CRM-system. Visningen er altså av virkelige data, realtime, direkte presentert uten behov for analysearbeid. Denne visningen vil være første syretesten på at vi har truffet med definisjonen av standardene. Dette forventes å være klart i mai.

Organisasjonene vil så få tilbud om visning av hvordan organisasjonene ellers presterer på de samme områdene. En slik benchmarking vet vi fra erfaring andre steder i verden at umiddelbart vil bidra til forbedring av innsamlingsarbeidet. Ganske enkelt fordi benchmarkingen viser deg hvor du er god og hva du kan gjøre bedre.

Det er selvfølgelig en forutsetning at for å få tilgang til benchmarking må du tillate at dine data også inngår i benchmarking-grunnlaget. Personvernet vil være ivaretatt fordi personopplysninger jo ikke skal deles. Og den enkelte organisasjon vil ikke avsløre «sine forretningshemmeligheter» fordi de jo vil bli skult i den store mengden av prestasjonsdata som blir samlet.

Vi tror at forbedringspotensialene umiddelbart vil skape ønsker i organisasjonene om spesifikke forbedringsanalyser, både for business-intelligence (BI-analyser) og artificial intelligence (AI-predisjon/manipulasjon).

Først ute er ProFundos databasekunder

Drømmen er at mange flere organisasjoner kan koble seg på med sine data. både i Norge og etter hvert internasjonalt.

Dette er både et spennende og krevende prosjekt som er muliggjort gjennom god hjelp fra organisasjonene og med finansiell støtte fra Innovasjon Norge.

I utarbeidelsen av Fundraisingrapporten ble det tidlig klart at det var ulik forståelse av begreper, noe som gjør sammenligninger av målinger svært vanskelig. Med ulik tolkning av begrepene rapporterer vi også på ulike premiss, forteller Svein Åge.

Svein Åge Johanson

ProFundo

– Vi er veldig glade for det arbeidet som nå er i gang. En standard gjør det enklere for våre medlemsorganisasjoner å sammenligne seg selv med andre, og at man vet at tallene man rapporterer på er like. Jeg vil berømme Profundo for initiativet, men også øvrige organisasjonsmedlemmer og leverandørmedlemmer som bidrar inn. Dette er viktig for fellesskapet, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.
Les hele artikkelen fra Norges Innsamlingsråd her >>

Siri Nodland,

generalsekretær , Norges Innsamlingsråd

Jeg ønsker mer informasjon