Skattefradragsinnberetningen krever mye arbeid. Fødselsnumrene skal innhentes, innberetningsjobben skal gjøres – og ikke minst: man plikter å sende årsoppgave til giver med informasjon om hva som er innberettet. Materiell, print og porto. Kan det effektiviseres?


– Det er mange gode grunner for å velge modulen for elektronisk årsoppgave, sier Turid Skjævestad på giverservice hos Strømmestiftelsen. Giverens behov løses raskt og effektivt, og sparer oss for mye porto og miljøet for papir.

Fødselsnumre kan hentes inn ved bruk av personlig url: En SMS til giver, og vedkommende kan ved enkle klikk, logge seg inn og registrere sitt fødselsnummer. Selvbetjening, kjapt og billig.

Men enda viktigere: Årsoppgaven kan leveres elektronisk. Det vil si, den kan ikke sendes som en epost – det tillates ikke: Fødselsnumre oppleves som sensitiv informasjon. Men organisasjoner som har MinSide-løsning hos ProFundo, kan legge til rette for at giver logger seg inn og henter årsoppgaven sin selv. I stedet for å sende ut brev, sender man heller en SMS eller en epost med informasjon om at giver nå kan gå inn på MinSide og finne årsoppgaven der.

Effektivt både for giveren og organisasjonen!

Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med noen hos ProFundo om elektronisk årsoppgave levert i Min Side.