Har dere givere som ikke kommer i gang? Som har stoppet å gi? Eller kanskje kan og vil gi litt mer? Kanskje tidligere givere som dere ønsker tilbake? Tipper du kan svare ja på det meste av dette. Å ta vare på giverne er lønnsomt. Stadig flere organisasjoner har nå erfaring fra å benytte aptXact for å pleie sine givere og medlemmer. 

Sammen med Terje Schea i Dialog Norge ser vi på hvordan aptXact identifiser de beste tidspunktene i giverreisen for å snakke med en giver og oppnå best mulig resultat. Samt noen innblikk i analyser som gir bedre innsikt og beslutningsgrunnlag.

Christoffer Andersen fra Kirkens Bymisjon vil dele erfaringer med deres automatiserte giverløp. Vi vil også introdusere en ny samtaletype som er tatt i bruk: «Takke- og innsiktssamtaler». Disse samtalene bidrar både til økte inntekter og redusert frafall.

Heidi Petterson fra Sjømannskirken forteller om deres erfaring med takke- og innsiktsamtaler, en ny samtaletype i aptXact som har til hensikt å gi mer kunnskap om hva givernes motivasjon for å gi, samt å bidra til økte inntekter og redusert frafall.

AptXact er en automatisert TM-løsning levert av ProFundo og Dialog Norge i fellesskap. I dag bruker 15 organisasjoner denne løsningen i sine giverløp.

 

Dato: 10. juni

Tid: 9.00 -10.30

MELD DEG PÅ I DAG!

Terje Schea
Dialog Norge

Heidi Petterson
Sjømannskirken

Christoffer Andersen
Kirkens Bymisjon