Til jul slår vi på stortromma. 2018 er ingen unntak. Vi vet givergleden er stor, og giverhenvendelsene går ut mye bredere enn vanlig. Nesten 50% av organisasjonene som kjører ut DM-filer fra oss i år har med kjøpte navn. Det gjør juleutsendelsen til den som når desidert flest nye. Men hvordan beholder vi dem?


Men det er ikke bare kjøpte navn til DM som gir nye navn inn. Noen organisasjoner kjøper innstikk eller annonseplass i aviser og sosiale medier. Andre ruller ut nettbutikker med fornuftige julegaver. Vi får inn penger via SMS, webgaver, Vipps og ikke minst Facebook.

Disse to siste er et kapittel for seg når det gjelder giveroppfølging pga manglende kontaktinfo. Det får vi snakkes om en annen gang. Les gjerne norske fundraiseres ønskeliste til jul.

Vi trenger nye givere, men beholder vi dem? Har vi oppfølgingsplanene klare?

Tenker du at dere har alt på det rene, og både takk og plan for oppfølging er nøye planlagt, så kan du lese videre mens du klapper deg på skulderen.

Men, jeg tror at det er mange der ute som kan lese videre, og vurdere «hva gjør vi nå».

Si ordentlig takk – uansett, og kanskje flere ganger
På omtrent alle fundraisingskonferanser (i innland og utland) jeg har vært på blir takking fremhevet som det viktigste vi gjør. Likevel opplever jeg ikke et like stort fokus på innhold og plan for takking, som det arbeidet som legges ned i seleksjon og innhold til utsendelser og annonser. Mitt tips er å snu det fokuset så snart som overhodet mulig. Takkebrev skal ut så raskt som mulig etter at en innbetaling er innlest, og med tekster og bilder bør henge sammen med kampanjen de ga på.

Mange synes det er for heftig å sende ut takkebrev i postkassen til dem som har gitt på SMS eller web. Det kan jeg for så vidt være enig, men jeg synes ikke det holder med den automatiske svar-kvitteringen som kommer rett etter en SMS-gave, eller takkesiden som vises på nettsiden. Hva med å legge til en ekstra runde takk på SMS eller epost for eksempel en uke etter gaven ble gitt? Kanskje med en lenke til en god film fra arbeidet, noe visuelt som viser nytten? Kostnaden for dette er ikke så stor, men verdien kan være enorm.

Lag ulike takketekster til ulike grupper
Når noen gir til oss for første gang (eller første gang på lenge) er et det hint om at de liker saken, men kanskje kjenner de oss ikke så godt. Men de prøver oss ut. Og da må vi være der. Klare for å betrygge dem om at valget var riktig. NB! Da mener jeg ikke å sende dem årsrapporter eller kompliserte utgreiinger om hvor fantastisk organisasjonen er.

De varme giverne som gir til oss ofte(ere) fortjener også takk. Et godt tips er å vise i teksten at vi ser at giveren har gitt flere ganger og at vi er takknemlige for tilliten. Det viser at vi har kontroll, og vi minner henne om at hun er en god person ofte. Noen som har gitt flere ganger og ikke allerede har en avtale, kan også følges opp med en telefon etter takkebrevet for å rekruttere dem som fast giver.

Inviter giveren til å bety mer enn penger
Vi har sett klare tegn på at det å involvere giveren i mer enn bare pengegaver er positivt for å knytte dem tettere til oss. Hva har din organisasjon av aktiviteter giveren kan delta på for å bety mer enn bare penger?

Hva med å gi muligheten til å påvirke politisk med en underskriftskampanje? Eller en invitasjon til å vise engasjement med en ramme på Facebook-profilbilde? Kanskje sende dem en guide til f.eks. hvilke dagligvareprodukter man kan kjøpe som gjør deg mer regnskogvennlig, eller tips til hvordan man kan unngå hørselsskade?

Oppfølgingsløp for de faste givere, og jakten på AvtaleGiro-signering, synes jeg mange organisasjoner begynner å bli flinke på. Men det er et «what’s in it for us», ikke for giveren, så, vi kan ikke stoppe der.

Hvordan klarer vi å beholde dem vi rekrutterer eller aktiverer? Dette er utfordringer dere alle bør vi ta tak i umiddelbart hvis dere skal beholde flest mulig av dem som gir nå før julen 2018. Husk – det er lettere å engasjere mens hjertet er varmt, så tenkt raskt.

God førjulstid!

Svein Åge Johanson
Daglig leder i ProFundo

 

 

 

> Ta kontakt med oss for tilbud på giveroppfølgingsprogram, multi-kanal takkebrevsprogram, SMS og epost-integrasjoner, eller annet du tenker dere vil bruke for å følge opp giverne enda tettere.