Fornøyelig forskning viser at det er et fast forhold mellom primaters hjernestørrelse og artenes omgangskrets. For mennesket er den øvre grenser for antall individer vi kan ha stabile relasjoner til over tid, rundt 150.


Magasinet Professional Fundraising hadde for noen år siden en interessant artikkel nettopp om dette – sett fra et innsamlingsperspektiv (”Inside the Monkeysphere” i PF, juni 2008).

Royal Society Open Science presenterte nå i januar 2016 en ny studie som bekrefter dette: Begrensninger i hjernekapasitet og fritid gjør det umulig å pleie flere enn 150 vennskap på Facebook.

Det var evolusjonspsykolog Robin Dunbar som i 2008 påstod at det finnes en teoretisk grense ved 150 venner i virkeligheten: Nå mener han å påvise at dette også gjelder online.

Hva da med giverne? Altfor ofte legger vi altfor lite vekt på å følge opp de beste. Vi segmenterer våre giverdatabaser og retter innsats mot ulike nivåer, men gjerne også med ganske ubevisst forhold til ressursbruken overfor de ulike grupper. Dessverre svikter mange for ofte den aller viktigste gruppen – fastgiverne som gir mye og engasjerer seg sterkt.

Hva vet du for eksempel om dine faste givere? Hvor ofte snakker du med dem? Når tid inviterte du dem sist til samling på hovedkontoret? Hva engasjerer dem? Hva driver dem til å fortsette å gi? Hva gjør at de vil være med videre, og hvem slutter og hvorfor? Vet du hele tiden hvem dine 20 beste er og hvem som har vært med lengre enn tre år?

De beste giverne responderer best når du ber om en ekstragave. De beste giverne gir høyest inntekt i forhold til kostnader. De beste giverne er mest lojale. Kanskje er de også de beste ambassadører? Ideelt sett skulle vi rettet all fokus mot de 150 beste giverne og glemt resten. Virkeligheten er selvfølgelig ikke så enkel. Allikevel er det på høy tid at mange stopper opp og tenker over hvordan organisasjonen forholder seg til sine beste givere – av hensyn til giveren selv, men mest av alt med tanke på organisasjonens eget rykte, ve og vel.

Hva med å bruke 2016 til å bli godt kjent med dine 150 beste givere? Det anbefales og det kan få enorme positive konsekvenser.

Asbjørn Andås

Klikk her om du ønsker et møte med ProFundo for å snakke om giverpleie.