Organisasjoner som har Min Side kan nå legge til rette for at giver logger seg inn og henter årsoppgaven sin selv.


 

Rett til skattefradrag for gaver

De fleste organisasjoner er opptatt av å være på Skattedirektoratets liste over godkjente organisasjoner. Men hva sitter organisasjonen egentlig igjen med?

 

Ja vi vet at skattefradragsrett gjør at flere gir over 500 kroner. Noen gir også 20 000 kroner pr år, som er den maksimale fradragsgrensen. Men selve innberetningen krever ganske mye arbeid. Fødselsnumrene skal innhentes, innberetningsjobben skal gjøres – og ikke minst: man plikter å sende årsoppgave til giver med informasjon om hva som er innberettet. Materiell, print og porto. Kan det effektiviseres?

 

Løsningen – bare en SMS unna

Ja! Fødselsnumre kan hentes inn ved bruk av personlig url: En SMS til giver, og vedkommende kan ved enkle klikk, logge seg inn og registrere sitt fødselsnummer. Selvbetjening, kjapt og billig. Men enda viktigere: Årsoppgaven kan nå leveres elektronisk. Det vil si, den kan ikke sendes som en epost – det tillates ikke: Fødselsnumre oppleves som sensitiv informasjon. Men organisasjoner som har MinSide-løsning hos ProFundo, kan legge til rette for at giver logger seg inn og henter årsoppgaven sin selv. I stedet for å sende ut brev, sender man heller en SMS eller en epost med informasjon om at giver nå kan gå inn på MinSide og finne årsoppgaven der.

 

En vinn-vinn-situasjon

Dette er effektivt, og ikke minst kostnadsbesparende. Og når giveren likevel er innlogget – er det kanskje noe annet som også bør gjøres inne på Min Side? Kryss av denne muligheten også på ønskelisten din: La 2016 være året da du frigjør verdifulle portokroner til andre formål enn å sende årsoppgaver i posten.

 

Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale om våre Min Side-løsninger…