Det har vært en god travelhet her hos ProFundo denne høsten. Fire nye organisasjoner sluttet seg til ProFundo-familien i sommer. Vi gleder oss veldig til å jobbe sammen med dem!


Acta og Normisjon valgte Profundo som leverandør og samarbeidspartner fordi de kunne levere en «totaltpakke for hele organisasjon», dette innebærer alt fra medlems- og giverhåndtering i foreninger og lokallag, regioner og sentralt. Videre får vi et organisasjonssystem som integreres med Checkin for god håndtering av påmeldinger til alle våre arrangementer, på toppen av dette får vi enda lettere tilgang til landets ledende fundraisingmiljø.

– Morten Bart-Hansen, databaseansvarlig Normisjon

 

 


normisjon-bla-liggendeacta
Normisjon er en kristen organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta – barn og unge i Normisjon. I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap. Totalt handler det om 1100 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270 samarbeidsmenigheter i Den Norske Kirke.

 

 

57ed02b4cb65fa8c183d2867_logo3

Speiderforbundet består av ca 450 speidergrupper som nå får muligheten til å ta i bruk moderne gaveløsninger overfor givere som får skattefradrag for å støtte det flotte arbeidet. Hos ProFundo har vi mange ansatte som enten har vært eller fortsatt er speiderledere. Det er med stor begeistring vi tar utfordringen ved å hjelpe Speideren i gang med innsamlingsarbeidet.

 

caritas Caritas  er verdens største hjelpeorganisasjon, nært knyttet til Den katolske kirke. Caritas Norge ble opprettet i 1952 og arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Viktigste innsatsområder er arbeid for å utrydde sult og feilernæring .

 

Vi takker for tilliten og gleder oss over oppstart og videre samarbeid!

 

Klikk her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om samarbeid med ProFundo.