Etter 10 år som daglig leder ønsker Svein Åge Johanson en ny og friere rolle i ProFundo. Vi søker derfor ny daglig leder.

Nåværende daglig leder går over i en nyopprettet stilling med fokus på strategisk kundeutvikling, og vi er derfor på jakt etter ny daglig leder som blir sentral i de videre vekstambisjonene til selskapet.

Som daglig leder er din viktigste oppgave å muliggjøre selskapets strategi sammen med styret, medarbeiderne og samarbeidspartnere. Dette lykkes du med gjennom å bidra til motiverte ansatte og fornøyde kunder. Du vil ha overordnet resultatansvar, og skal ivareta økonomifunksjonen i ledergruppen. Det er viktig at du ser muligheter i markedet, og kan bidra til å skape gode, langsiktige relasjoner til kundene.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring som leder, og gjerne som toppleder. I dette legger vi erfaring med å lede gjennom andre mennesker, samt å ha rapportert til et styre. Det er viktig at du har sterk økonomisk forståelse. Vi tror det er en fordel om du har erfaring med å lede en salgsorganisasjon eller en konsulentvirksomhet. Erfaring fra IT-selskap eller frivillige organisasjoner vil være en fordel, men er ikke et krav.

Som person er du strategisk, kommersiell og har god forretningssans. Du er initiativrik og opptatt av å sikre en mest mulig effektiv drift av selskapet. Vi ønsker samtidig en daglig leder som er god på å bygge team, og som genuint bryr seg om at våre kunder lykkes. Dette gjør man ved å involvere og skape forståelse, gjennom god kommunikasjon.

ProFundo kan tilby et variert, spennende og meningsfylt arbeid i et engasjerende, positivt og kreativt miljø. Selskapet har solid økonomi og engasjerte og kompetente eiere, styre og medarbeidere. Du vil få store muligheter til å påvirke videre utvikling i selskapet. ProFundo har kontorlokaler sentralt plassert på Kjøita i Kristiansand.

Er du den vi søker etter?
Full stillingsutlysning ligger her.
Søknadsskjema.
Søknadsfrist 2. januar.

Headvisor vil være vår rådgiver og samarbeidspartner i søket etter ny leder. Kontakt gjerne Janne Horne (90721164) i Headvisor hvis du har spørsmål janne.horne@headvisor.no

Spørsmål til vår rådgiver blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Er du den vi søker etter?

Full stillingsutlysning ligger her.
Søknadsfrist 2. januar.

Svein Åge Johanson har vært daglig leder i 10 år, og jobbet med utvikling av ProFundo siden oppstarten i 2001. Han er klar for å gi roret videre og ønsker en ny leder velkommen.