Del denne artikkelen:

ProFundo omtales stadig oftere som det ledende fundraisingmiljøet i Norge.

Selskapet spesialiserer seg på løsning av de frivillige organisasjonenes behov innenfor innsamling av gaver, medlem, frivillige, kommunikasjon, regnskap, abonnement, arrangement og salg.

Gjennom ProFundo blir organisasjonene del av et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk. Samarbeidet gjør organisasjonene mindre sårbare og gir rom for større fokus på egen kjernevirksomhet.

Daglig passerer 2,7 millioner kroner via ProFundos applikasjoner. -Penger på vei til å gjøre verden bedre. Det betyr ca en milliard kroner i året.

I 2015 tok ProFundo initiativ til Norsk Fundraisingutdannelse i samarbeid med Norges Innsamlingsråd og University of Plymouth. Selskapet er kjent for sin kursvirksomhet, sin årlige Scotland Masterclass og en større Fundraising Skillshare hver sommer.

ProFundo drifter databaser og leverer systemløsninger for et femtitalls organisasjoner, blant dem Kirkens Bymisjon, Regnskogfondet, Strømmestiftelsen, Sjømannskirken, Norges Handikapforbund, Stine Sofies Stiftelse, Det Norske Misjonsselskap og WWF. Det siste året har over hundre organisasjoner på en eller annen måte benyttet seg av ProFundos tjenester.

ProFundo anbefaler medlemskap i Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen.

Vi anbefaler våre samarbeidsorganisasjoner å følge Bransjenormen  og etiske retningslinjer for innsamling i Norge.
 

Vi er også del av det internasjonale nettverket Alan Clayton Associates

Ta gjerne kontakt for en samtale om hvem vi er, hvordan vi tenker og hva vi kan få til sammen!