Del denne artikkelen:

Fylker som slås sammen får nytt fylkesnummer. Kommuner som slås sammen får nytt kommunenummer. Dette berører rundt 3 500 000 personer og 1 200 000 foretak i Norge. Dette slår igjen ut på koplingen mellom postnummer og kommuner.

Som kjent ble det pr. 1.1.2020 gjort store endringer i Kommune- og fylkesstrukturen i Norge.

Det er nå 11 fylker i Norge:

Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Troms
Trøndelag
Vestfold og Telemark
Vestland
Viken

Det er også blitt betydelig færre kommuner i Norge: 109 kommuner slår seg sammen til 43 nye kommuner, og den 1. januar 2020 har vi da totalt 356 kommuner i Norge. Dette berører omlag 3 500 000 personer og 1 200 000 foretak.

Når vi i tillegg vet at Posten 1.oktober endret postnummer og/eller poststedsnavn på ca 33800 gate/veiadresser og ca 300 postboksadresser samt opprettet 42 nye postnummer, så aner vi at konsekvensene og følgene for medlems- og giverdatabasene fort blir omfattende.

Fortvil ikke! Organisasjoner som abonnerer på postnummeroppdatering hos ProFundo har allerede fått nye fylker, kommuner og postnummer på plass. Organisasjoner som også abonnerer på adresseoppdatering har følgelig også adressene oppdatert og på plass. For andre organisasjoner kan disse endringene skape både hodebry og merarbeid – både i forhold til statistikk (fylke og kommune) og postale utsendelser som ikke kommer frem på grunn av feil i adresser.

Hos ProFundo kan vi en del om vedlikehold av databaser og viktigheten av god adressekvalitet. Vi har også gode samarbeidspartnere på området og bistår gjerne med råd og løsninger.

 Motta nyhetsbrev med gode tips!