Ikke lenge til ProFundo masterclass i Skottland. 14. mars reiser 16 fundraisere til The Inch like ved Loch Ness for å jobbe med store fundraising-ideer. Vi har det travelt i forberedelsene, men har allikevel forstyrret Alan Clayton og spurt om et par linjer til dette nyhetsbrevet.


– Jeg er akkurat nå midt i en masterclass tilsvarende den vi skal kjøre sammen med våre norske fundraisingkolleger, og har nettopp opplevd at en av deltakerne i løpet av dagene her har utviklet den beste fundraisingideen jeg har sett på lenge. Skulle veldig gjerne delt den videre til dere, men da måtte jeg ha sperret inne leserne så man ikke delte ideen videre!
Det er frustrerende at data og kreativitet ofte settes opp mot hverandre. På den ene siden intuisjon, på den andre siden innsamlet viten. Analyse, logikk og testing skaper læring, forbedringer og gradvis vekst i inntekt, slik som vi jobber med hver dag i ProFundo. Men å teste, måle og forbedre er ikke alt. De største vitenskapskvinner og menn er ikke de som testet og forbedret. Det er ikke de som utførte eksperimentene. Mest betydning fikk de som hadde ideen til eksperimentet. Newton, Galileo, Copernicus, Einstein og Darwin brukte intuisjon for å skape resultater. De utviklet hypotesen eller den store, omveltende ideen som siden ble testet, bevist og forbedret.

 

Det siste året har vi sett det – igjen og igjen: Fundraisere som drømmer om en generalsekretær og et styre som virkelig skjønner seg på fundraising, og som bistår med det lederskapet, den tid, og de ressurser som skal til for å få fundraising-arbeidet til å blomstre. Mest av alt drømmer mange om de nødvendige investeringer i fundraising, som kan få ting til å skje.
Vi har sett, igjen og igjen, at en perfekt utformet markedsføringsplan, med resultatanalyse, markedsanalyse og fremtidige prosjektioner, er nødvendige. Men det er ikke nok for å få med seg ledelsen på laget. De som virkelig enes om å satse på fundraising, er de som har en ny, stor ide som kan forene organisasjonen bak en kraftfull og samlende ide – som motiverer og inspirerer styre, ledelse og ansatte til handling.
Vi ser at både den gode plan og kreativitet er helt nødvendig. Ideen skaper drømmen for organisasjonen, den gode plan reduserer risikoen. Men styret består av mennesker som trenger inspirasjon vel så mye som rasjonell argumentasjon. Den beste ledelse innser at det er den gode ideen som skaper gjennomgripende endring, og så etterfølges av testing og resultater.

 

Store resultater kommer av investering og en helhetlig plan. Men de kommer ikke uten inspirasjon, som er det kreative elementet vi skal jobbe mye med ved årets masterclass.

Alan Clayton new

Alan Clayton, kursholder ProFundo Masterclass Scotland