Visste du at du har tilgang til de viktigste fundraising-indikatorene rett foran deg? Mens man før brukte mye energi og ressurser på å definere og beregne sine KPI (key performance indicators) – får du dem nå servert «realtime» i Monitor- dashboardet i ProFundo CRM. 

Bli med å lære enda mer om Fundraising Monitor og hvilke muligheter du har, onsdag 15. februar kl. 14.-15:30. Få tips om hvordan speedometrene og turtallsmålerne i Monitor kan gi deg viktig styringsinformasjon.

Monitor gir deg oversikt over hvordan det står til med innsamlingsarbeidet hos deg. Og den viser utviklingen i din organisasjon over tid. Dessuten viser Monitor hvordan du presterer i forhold til andre organisasjoner. Denne benchmarkingen gjør det mulig å se hva slags «fart» du holder sammenlignet med markedet ellers, og du kan oppdage endringer du kanskje ikke var klar over.

Dette er viktig. Monitor gir deg innsikten du trenger til å kunne ta datadrevne beslutninger. Med denne innsikten vil du kunne prioritere riktigere og du kan gjøre valg og lage strategier for betydelig vekst. Og når du har satt i gang viser Monitor-grafene effekten av de nye tiltakene.

 

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med: 

 

Kristin Hvideberg Tobiassen
kristin@profundo.no

Svein Åge Johanson

Kurset er forbeholdt deg som bruker ProFundo CRM.