En person - flere profiler? Ta bedre vare på giverne. Vi tilbyr nå ukentlig dublettvask som gjør jobben med å ha god oversikt over databasen lettere for deg.


Vi tilbyr nå mulighet for dublettsjekk på hele eller deler av databasen skreddersydd organisasjonens ønsker. Dublettsøket kjøres med hyppig frekvens, og vi sender ukentlig rapport over navn som kan slås sammen maskinelt eventuelt hvilke som bør vurderes som dubletter. Oversikten rapporterer med utgangspunkt i ulike kvalitetskategorier og vurderingskriterier i forhold til sannsynlighet for reelle dubletter. Det sjekkes mot navn, fødselsnummer, adresser, postnummer, poststed og mobil.

 
Databaseansvarlig bestemmer så selv hvilke navn som skal slås sammen, og bidrar til å redusere feilmatch. Ukentlig dublettsjekk hjelper deg med å holde adresseregisteret oppdatert. Du sparer kostnader og administrasjon. Og enda viktigere: det bygger opp om en respektfull tilnærming til givere og medlemmer. Det er kjedelig å få samme brevet flere ganger i postkassen. Det er flaut om reservasjonen blir logget på dublettnavnet eller om en trofast giver blir forsøk vervet som førstegangsgiver.

 
Dubletter vil alltid være en utfordring for oss som jobber med store adresseregistre. God løsninger i forhold til dette er en lønnsom investering!
 

Klikk her dersom du ønsker en uforpliktende samtale om interdublettsjekk av databasen.