Nytt semester – nye muligheter. Energinivået er forhåpentligvis fulladet og higen etter innsats og nytenking er på topp. For syvende gang er det klart for Deloittes kartleggingsundersøkelse. Bidra du også ved å svare på undersøkelsen - og bli enda bedre på fundraising!


T: Ingunn Ø. Holsen

Deloitterapporten gir en pekepinn på hvordan det står til med fundraisingsvirksomheten i dagens samfunn. Rapporten gir kunnskap om markedet for fundraising og er et nyttig verktøy i organisasjonenes arbeid for å skaffe inntekter. Årets undersøkelse er som vanlig endret etter innspill fra organisasjonene, forteller Deloitte.

Deloitte-rapporten fra januar 2016 tar opp ulike aktuelle temaer, deriblant levetid. Gjennomsnittlig levetid på fadder/fastgiveravtaler er 7 år både i 2013 og 2014, men Kreftforeningen skilter med 14 år. Størst frafall har helse-/pasientorganisasjonene med reduksjon fra 17 % i 2013 til 13 % i 2014. Miljø- og dyrevernorganisasjoner har derimot økt fra 4 % i 2013 til 9 % i 2014. Levetid er i søkelyset og vil bli belyst under årets Fundraisingkonferanse 8.september.

Rapporten viser også at de sterkeste innsamlingskanalene er DM og sosiale medier. Crowdfunding, eller folkefinansiering, er imidlertid innsamlingskanalen de fleste organisasjonene vil satse på. Fra 2013 til 2014 har inntekter fra crowdfunding økt med hele 55, 1 % totalt.

Deloitte gleder seg til å presentere årets rapport «Kartlegging av markedet for fundraising» utpå høsten 2016. Spørreskjemaet ble sendt ut 21. juni, og Deloitte håper at organisasjonene har mulighet til å besvare undersøkelsen.

Har du også mottatt undersøkelsen? Vi vil oppfordre alle som har mottatt undersøkelsen til å besvare den! Benytt anledningen til å slå et slag for fundraising ved å delta i kartleggingen. Samtidig får du en pekepinn på hvordan din organisasjon plasserer seg på oversikten. Jo flere som bidrar, jo bedre blir speilingen av fundraisingsmarkedet anno 2016. Vis at fundraising spiller en viktig rolle i samfunnet – for det gjør den.

 

Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med noen hos ProFundo om trender og utvikling eller om crowdfunding.