Onsdag 1. september lanserte vi en prototype for benchmarking for norske innsamlings- og medlemsorganisasjoner.

For første gang vil norske organisasjoner kunne sammenlikne sine innsamlingstall mot bransjetallene ellers – automatisk og på felles målestandarder. Dette vil legge til rette for innsiktsdrevne beslutninger som kan bety mye for innsamlings- og rekrutteringsvekst.

Med denne løsningen vil vi i enda større grad kunne si at Vi hjelper deg å gjøre verden bedre.

Det er stor entusiasme i staben for å bidra.

Takk til Innovasjon Norge som har sett potensialene og støttet dette initiativet økonomisk!

 

Kjennskap til egne prestasjoner og benchmarking av disse gir visshet om hvor du er god, og hjelp til å se hva du kan gjøre bedre.

Svein Åge Johanson

ProFundo

Svein Åge Johanson, daglig leder i ProFundo, har vært prosjektleder. I første fase med kartlegging ble referansepersoner fra ulike deler av bransjen involvert, både fra organisasjoner og ulike analysemiljøer. Her ble det identifisert viktige indikatorer både på inntektsområder, rekruttering og optimalisering.

Siden forsommeren har analytikere og utviklere hos oss jobbet med å strukturere beregningene og presentasjon av resultatene i form av dashboard for frivillighetsnorge i ProFundo CRM. Vi har gitt våre databasekunder mulighet til å delta, og med løpende oppdatert statistikkunderlag fra flere titalls organisasjoner har vi nå informasjonsgrunnlag nok til kunne levere signifikant benchmarking. Personvernet og datasikkerheten har hele tiden hatt høy prioritet, og hver organisasjonen får bare se sine egne prestasjoner,  ikke hvordan enkeltorganisasjoner ellers presterer.

«Dashbordvisingene rulles nå ut fortløpende for organisasjonene som har inngått databehandleravtale om benchmarking. Gode styringstall er noe jeg som fundraiser alltid drømte om å få tilgang til. Nå er det altså mulig. Dette er veldig stas synes jeg, og svært viktig for alle i organisasjonene som driver med medlemspleie eller fundraising», sier Svein Åge.

Ta kontakt for informasjon