Creative Laboratory Masterclass går over 4 inspirerende og intense dager, ledet av Alan Clayton og kreativt team fra Profundo og Philanthropy & Fundraising International (PFI). 

Her vil vi kombinere læring med faktisk utførelse, fra ideer til konsepter. Ingen får være stille tilhørere, men aktive deltakere i et kreativt team.

Arbeidsspråk underveis vil være hovedsakelig på engelsk, men også norsktalende konsulenter vil være med.
Utbytte du reiser fra The Inch med vil være laget på norsk.

Mål:

Læring fra forskning og erfaring innen:

  • Hva som gjør at fundraisingskommunikasjon kan gi gode innsamlingsresultater
  • Hvordan «selge inn» fundraisingskommunikasjon internt i din organisasjon
  • Hvordan Fantastisk Fundraisingskommunikasjon bygges opp

Sammen skal vi lage et konsept for din organisasjon, med en «fundraisingsappeal» og en rekrutteringskampanje

  • Hovedbudskap
  • Visuelt konsept

Tidspunkt: 22. – 25.mars 2022

Pris: 25.900 pr deltaker, inkl transport i Skottland, overnatting (enkeltrom) og alle måltider, kursdeltakelse, materiell

Gode gruppepriser er mulig

Påmelding og informasjon:
kristin@profundo.no,  91356591