Creative Laboratory Masterclass er en unik mulighet til å bygge et samkjørt fundraisingsteam, samtidig som dere lager en faktisk kampanje.

Tidspunkt: 21. – 24. mars 2022 // AVLYST//
Vi ser på mulighetene for å arrangere Masterclass i Norge.

 

Alan Clayton fra Philantropy & Fundrasing Int. har arrangert masterclass sammen med ProFundo for norske deltakere i en årrekke, og programmet som deltakerne i et Creative Laboratory går gjennom har vært det mest suksessrike. Her kombinerer vi læring med praktisk arbeid, fra ideer til konsepter. Ingen får være stille tilhørere, men blir aktive deltakere i et kreativt team.

  • Lær deg teknikker for Emotional Fundraising
  • Øv dere sammen på å skape konsepter som treffer

Seminaret er en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver. Dere vil få tett oppfølging av konsulenter med lang fartstid innen fundraising, og designere som har laget hundrevis av innsamlingskampanjer.

«Trust the process» sier Alan, og det gjør vi.

Blir dere med på masterclass kan vi garantere dere timer med frustrasjon, inspirasjon og massevis av læring.

Seminaret passer både for deg som har jobbet med fundraising tidligere, og deg som er ny til faget, men vi anbefaler at hver organisasjoner melder på minst 2 deltakere da samspillet og læringen sammen er enormt viktig for deres suksess i etterkant.

Sammen skal vi lage vi et konsept for din organisasjon, med en fundraisings-appell og rekrutteringskampanje, klar til å ta ut i det norske markedet.

Kontakt kristin@profundo.no

ProFundo Masterclass leverte over all forventning

ProFundo Masterclass leverte over all forventning. Vekslingen mellom forelesninger og arbeid med utvikling av egen kampanje fungerte veldig godt, og vi kom hjem med en nesten ferdig kampanje og mange nye verktøy. Alan Clayton er fantastisk kunnskapsrik og et oppkomme av gode og lærerike eksempler på vellykket fundraising. Vi fikk god hjelp til både innhold og utforming av kampanjen underveis. Anbefales!

Deltaker på Masterclass 2018

Eva Kvelland

Tidligere Markeds- og kommunikasjons-ansvarlig, Stine Sofie Stiftelsen

Masterclass ga oss en svært god teoretisk innføring av fagområdet fundraising

Masterclass ga oss en svært god teoretisk innføring av fagområdet fundraising fra en av de beste i verden innen området; Alan Clayton. Samtidig ble dette koblet opp mot relevante og gode cases. Utvikling av vårt eget kampanjekonsept gikk som en rød tråd gjennom dagene. Dette ble en god prosess med spennende diskusjoner i gruppen og med god «sparrig» fra de andre organisasjonene som deltok på kurset samt fagpersonene som deltok under dagene.

Deltok på Masterclass 2017

Anne Kjersti Kværner

Tidligere Fundraisingsjef, Blå Kors