Prototypen er klar og mange organisasjoner er med. Det er endelig tid for lansering av benchmarkingsprosjektet. 

Kjennskap til egne og andres organisasjoners prestasjoner gir visshet om hvor man er god og ikke minst også hjelp til å se hva man kan gjøre bedre. 

Nå er datagrunnlaget og oppsett for dashboardvisning klart. Vi gleder oss til å lansere.  

Fagsamlingen er gratis, og vi inviterer til både visning og debatt.

Meld deg på i dag!

I utarbeidelsen av Fundraisingrapporten ble det tidlig klart at det var ulik forståelse av begreper, noe som gjør sammenligninger av målinger svært vanskelig. Med ulik tolkning av begrepene rapporterer vi også på ulike premiss, forteller Svein Åge.

Svein Åge Johanson

ProFundo

– Vi er veldig glade for det arbeidet som nå er i gang. En standard gjør det enklere for våre medlemsorganisasjoner å sammenligne seg selv med andre, og at man vet at tallene man rapporterer på er like. Jeg vil berømme Profundo for initiativet, men også øvrige organisasjonsmedlemmer og leverandørmedlemmer som bidrar inn. Dette er viktig for fellesskapet, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Siri Nodland

generalsekretær, Norges Innsamlingsråd

I utarbeidelsen av Fundraisingrapporten ble det tidlig klart at det var ulik forståelse av begreper, noe som gjør sammenligninger av målinger svært vanskelig. Med ulik tolkning av begrepene rapporterer vi også på ulike premiss, forteller Svein Åge.

Svein Åge Johanson

ProFundo

– Vi er veldig glade for det arbeidet som nå er i gang. En standard gjør det enklere for våre medlemsorganisasjoner å sammenligne seg selv med andre, og at man vet at tallene man rapporterer på er like. Jeg vil berømme Profundo for initiativet, men også øvrige organisasjonsmedlemmer og leverandørmedlemmer som bidrar inn. Dette er viktig for fellesskapet, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Siri Nodland

generalsekretær, Norges Innsamlingsråd