Meget alvorlig at medarbeidere slutter

The Chronicle of Philanthropy hadde 2.april i år en meget interessant artikkel skrevet av Raymund Flandez. Flandez peker på gjennomtrekken og den høye turnover som finnes blant ansatte i frivillige organisasjoner - og da særlig blant fundraisere og markedsfolk.
Artikkelen handler om amerikanske forhold, og kan ikke nødvendigvis overføres direkte til det norske markedet. Utfordringen er dog meget aktuell, ja kanskje enda mer aktuell for norske organisasjoner.

Fra ProFundos ståsted ser vi dessverre altfor ofte hvor sårbare frivillige organisasjoner er på dette området. Dyktige markedsfolk er vanskelige å få tak i. Når noen slutter er det for eksempel ikke bare trivelige folk som forsvinner ut, men ofte også dyrkjøpt erfaring, viktig kunnskap og sjelden kompetanse. Resultatet er gjerne at mye må opparbeides på nytt og at utvikling og inntekter stagnerer.

Vi har oversatt artikkelen i sin helhet til glede - og ikke minst ettertanke - for norske lesere. Hva gjør din organisasjon for å sikre kompetente folk? Hva gjør du for å ta vare på opparbeidet kompetanse? Hvor sårbar er markedsavdelingen?
Noe av ideen og tanken da ProFundo ble startet var nettopp å sikre et miljø for å ta vare på kompetanse. -Å legge til rette for å outsource tjenester for å unngå den sårbarhet som oppstår når kun noen få ansatte ivaretar sentrale viktige ferdigheter.

Her kan du leser artikkelen hos The Chronicle of Philanthropy.

Under følger den samme, fritt oversatt til norsk av undertegnede:

Høy turnover i markedsavdelingene koster frivillige organisasjoner penger. Masse penger. I gjennomsnitt forblir en fundraiser 16 måneder i jobben. De direkte og indirekte kostnadene ved å finne en erstatter er: $ 127 650.


Tallene er hentet fra nyere forskning gjennomført av Penelope Burk, leder for Cygnus Applied Research. I sin presentasjon på konferansen Association of Fundraising Professionals i Vancouver, refererte hun til funn fra en større undersøkelse hun har gjort blant 1.700 innsamlere og 8.000 ledere for ideelle organisasjoner, som antyder at det allikevel ville koste bare $ 46 650 for å gjøre god fundraiser fornøyd ved å tilby bedre lønn og andre fordeler, for eksempel ekstra ferietid. Forskningsresultatene ventes offentliggjort til høsten.

Etterspørselen etter gode innsamlere er så høy at det er langt overgår tilbudet, sa Burk. De fleste gode innsamlere er i sin aktuelle jobb bare tre til seks måneder før de blir rekruttert til en ny rolle. Faktisk er det slik at kun én av tre fundraisere opplever å gå ledig en dag eller to uten jobb, sa Burk.

Årsaker til at man flytter.

Når fundraisere slutter i sine jobber etter kortere tid, er det oftest på grunn av bedre lønn andre steder. Mer enn en tredjedel oppgir dette i følge Burk. Den nest vanligste årsak er avansement internt i organisasjoner til seniorstillinger og lignende. Ikke overraskende er lønn hovedårsak til at organisasjoner ikke får tak i dem de ønsker. 58 prosent av lederne som ble spurt, nevnte lav lønn som hovedforklaring for at de ikke fikk tak i favorittkandidater til ledige stillinger. Bare 21 prosent sa at de hadde mulighet for å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Burk foreslår følgende for å holde på dyktige folk:

1. Legg til rette for dyktige ansatte. Lag en progresjonsplan og tren de ansatte for neste steg. "Dine beste rekrutter jobber allerede for deg!"

2. Budsjetter for utvikling og kompetanseheving blant egne ansatte. Å ikke prioritere penger til faglig utvikling, lik mange organisasjoner gjorde under den økonomiske nedturen, vil påvirke innsamlernes prestasjoner. "Opplæringsbudsjettet bør du aldri tillate å kutte i."

3. Legg til rette for å løse tidsklemma. Ifølge Burks undersøkelse, er hjelp til å balansere forholdet mellom karriere og familie noe av det man særlig strever med. 52 prosent av de spurte sa at de ønsket mulighet for å jobbe hjemmefra. 51 prosent ønsket fleksibel arbeidstid, og 42 prosent ønsket ekstra ferietid.

Utviklet av Netlab | Oppdateres med eRedaktør