Tindra i pilotdrift fra 14. desember

Tindra er ProFundos nye applikasjon som gir tilgang til giver- og medlemsdatabasen.  Vi har holdt på med utviklingen av programmet en tid, og gleder oss til de første organisasjoner nå skal prøve det ut.  Tindra er en ny og enklere inngangsport til databasen.  Brukergrensesnittet er intuitivt og enklere å forstå, men databasen og dataene som vises er de samme som før. 
 

Vi starter opp med pilotdriftsfase for et par organisasjoner 14. desember.  Vi ønsker å høste erfaringer fra disse kundene først, men i løpet av første kvartal 2012 tilbys Tindra til alle våre samarbeidsorganisasjoner.  Noe av det første vi ruller ut, er registrering av tillegg/fradrag til skatteinnberetningen.
 

Tindra fungerer med den samme database som før, men presentasjonen av dataene er en annen.  Det er ingen konvertering fra gammelt til nytt system. Den velprøvde PMF og den nye Tindra vil fungere side om side i lang tid fremover. Hovedpoenget med Tindra er å følge de arbeidsprosessene den enkelte bruker skal gjøre, og legge til rette for god arbeidsflyt.  Det skal være enkelt å ta i bruk, og kan kjøres både fra nettleseren eller som en lokal-installert applikasjon. Sikkerheten er godt ivaretatt.
 

En av de store gevinstene med Tindra er at utviklingen blir mer fleksibel enn tidligere.  Vi kommer til å utvikle ny funksjonalitet, som umiddelbart vil bli gjort tilgjengelig for kundene våre over nettverket.  Vi kan også skreddersy funksjonalitet til den enkelte organisasjon.
 

I første omgang er Tindra beregnet for organisasjonens egne ansatte ved hoved- og distriktskontor, som altså er navngitte brukere. Vi planlegger også å rulle ut dette for tillitsvalgte i organisasjonens lokalledd, som kan gjøre enkelte ting på vegne av sitt lokallag/område. Dette følger trolig høsten 2012, avhengig av responsen fra Tindrabrukerne.
 

Spennende brikker legges altså nå på plass for veien videre med engasjert samarbeid!


Klikk her om du ønsker en uforpliktende samtale med ProFundo om et mulig samarbeid med din organisasjon.
 

Utviklet av Netlab | Oppdateres med eRedaktør