Tenk skattefradrag nå!

Det nærmer seg nyttår og frist for å gi skattefrie gaver. Det gir muligheter for fundraising. 500-kronersgrensen kan gi merinntekter og 28%-regning kan være en lønnsom aktivitet. ProFundo har mye erfaring med å bruke muligheten for skattefradrag til å øke gavevolumet.
 

Skattefradraget gjelder som kjent for gaver til godkjente organisasjoner og for opptil 16.800 gavekroner. Ordningen gjelder ved siden av skattefradragsretten for gaver til forskning. Fradragsrett avhenger av at organisasjonene kjenner givernes fødselsnummer og at organisasjonene faktisk innberetter gavene til Skattedirektoratet. Samtidig med innberetning er organisasjonene pliktige til å sende melding til den enkelte giver om hva som har blitt innberettet.

Fødselsnumre kan innhentes og påføres maskinelt – det kan oppleves som god giverservice og være arbeidsbesparende.  Alternativt kan det innhentes fra den enkelte. ProFundo kjenner rutinene og har kontroll på alle sider ved skattefradrag og innberetning.
 

Klikk her om du ønsker å bli kontaktet vedrørende muligheter ved skattefradrag og innsamling
 

Utviklet av Netlab | Oppdateres med eRedaktør