Del denne artikkelen:

ProFundo opptrer i samsvar med gjeldende personopplysningslov og vil være klar for GDPR/ den nye personopplysningsloven 25. mai når den trer i kraft.

Både i Norge og i Europa står personvernet, individets frihet og personopplysningsvernet sterkt. EUs Personverndirektiv av 1995 ble tatt inn i EØS-avtalen i 1999 og dermed gjort bindende også for EFTA-landet Norge. Direktivet utgjør grunnlaget for vår Personopplysningslov av 2000 som ProFundos gjeldende avtaleverk er bygget på. EU-kommisjonen har fortsatt sitt reformarbeid, og Personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) ble vedtatt i april 2016. Forordningen erstatter direktivet og skal gjelde som lov innenfor EU/EØS fra 25. mai 2018. Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med å forberede Ny personopplysningslov.

Personvernforordningen har som formål å øke harmoniseringen, forsterke den enkeltes personopplysningsvern, øke tilliten til online-tjenester, modernisere og forenkle regelverket og redusere byråkratiske byrder for behandlingsansvarlige.

ProFundo er en forholdsvis stor databehandler som tidvis behandler sensitive personopplysninger for sine oppdragsgivere, og har derfor eget personvernombud. ProFundo opptrer i samsvar med gjeldende personopplysningslov og vil være klar for GDPR/ den nye personopplysningsloven 25. mai når den trer i kraft. ProFundo har formulert mål og strategi for personopplysningssikkerhet og rutine for risikovurdering.

Forordningens utvidelse av databehandlers ansvar skaper behov for avklaringer mellom databehandler og behandlingsansvarlig. Dette og en oversikt over personvernforordningens bestemmelser om sentrale behandlingsforhold er nærmere beskrevet i databehandleravtale som er utformet i samsvar med den nye personvernforordningen og som ProFundo vil klargjøre for alle kunder våren 2018.Motta nyhetsbrev med gode tips!