16 spente deltakere på vei til Scotland Masterclass Magic

Ikke lenge til ProFundo masterclass i Skottland. 14. mars reiser 16 fundraisere til The Inch like ved Loch Ness for å jobbe med store fundraising-ideer. Vi har det travelt i forberedelsene, men har allikevel forstyrret Alan Clayton og spurt om et par linjer til dette nyhetsbrevet.


Les mer

40 nye SMS-givere på nyttårsaften

Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass løsningen, og tror at den kommer til å heve giverrekrutteringen til et nytt nivå, til tross for at den siste tiden har innebåret god vekst.
- Lasse Thomassen, innsamlingsansvarlig i KRIK.


Les mer

Det magiske tallet 150

Fornøyelig forskning viser at det er et fast forhold mellom primaters hjernestørrelse og artenes omgangskrets. For mennesket er den øvre grenser for antall individer vi kan ha stabile relasjoner til over tid, rundt 150.


Les mer

Masterclass Scotland

Hvordan skape den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli med til Loch Ness for å finne svaret!


Les mer

WEBLAB 9. februar 2016

Vi kaller det weblab fordi dette ikke er et seminar hvor man kun er mottaker av informasjon, men deltakerne selv er med på uttesting av innsamlingsprodukter med Stråfors EYE TRACKING utstyr.


Les mer

Fastgiver pr SMS?

ProFundo tilbyr flere givertjenesteløsninger på SMS. Vi har gode SMS-kollektløsninger for kirker og menigheter, og nå har også Kirkens Bymisjon og Sightsavers vært piloter for vår nye full-integrerte SMS-givertjensteløsning for frivillige organisasjoner.


Les mer

Inspirasjon i Skottland revolusjonerte innsamlingen

Vi gleder oss over tilbakemeldinger som "Vi reiste hjem fra Skottland med et helt nytt syn på fundraising, og med praktisk kunnskap som gjorde det mulig å iverksette en stor kampanje bare måneder senere!" I mars blir det ny masterclass i Skottland. Blir du med?


Les mer

God service til fornøyde kunder

Hos ProFundo er vi opptatt av å yte god service til fornøyde kunder. For å sikre gode relasjoner trenger vi jevnlig tilbakemelding. Nylig gjennomførte vi en kundetilfredshetsmåling som gav nyttig input og også hyggelig feedback.


Les mer

Effektiv verving med iPad!

Like før sommeren lanserte ProFundo en ny og effektiv vervemodul: AG-signering direkte på iPad. Løsningen vil effektivisere og lette vervekampanjene på en brukervennlig måte. Vink farvel til papirskjema og BankID-problematikk. Vi gratulerer Strømmestiftelsen med god gevinst som pilotkunde, da de tok i bruk løsningen i sommer.


Les mer