Her er noen av våre produkter:

Abonnent Epost
Bli Abonnent Nets Epostkonvertering SMS
Bli Abonnent Stripe Masse-epost Tindra Apsis
Bli abonnent MinSide Masse-epost Tindra Ida
API Abonnement kontroll tilgang Masse-epost Tindra Mailchimp
Påmelding nyhetsbrev WebAdmin
Autojobber Webservice – nyhetsbrev påmelding
Autojobb avslutnings-SMS til fastgivere Spørreundersøkelse – Questback
Autojobb epostvarsel feltlederrapport levert
Autojobb epostvarsel feltlederrapport må leveres SMS
Autojobb giverpleie epost Apsis Rapportmodul SMS WebAdmin
Autojobb SMS-nyhetsmelding SMS-utsendelse MinSide
SMS-utsendelse Tindra LinkMobility
SMS-utsendelse Tindra Puzzel
.
Samtykke
Samtykkeinnhenting PURL
Samtykkeregistering via SMS
Samtykkeregistrering MinSide

 

Ta gjerne kontakt om vi kan hjelpe deg med oppsett av gode kommunikasjonsløsninger.