ProFundo tilbyr effektiv registrering og logging av verv og aktiviteter i CRM-systemet Tindra for å holde oversikt over og pleie organisasjonens nettverk av frivillige – og slik at du også kan se deres engasjement samlet i forhold til annen giver-, medlems- og arrangementsaktivitet.

 

Høsten 2018 spec’er og skisser vi løsning for en helt ny Frivillighets-modul for Min Side. Ny og forbedret funksjonalitet blant annet i forhold til følgende områder for sluttbruker:

 • Mine aktiviteter: les mer om aktivitet
 • Hva jeg kan bidra med: Fra / til og beskrivelse
 • Hva jeg kan bidra med: oppgaver på aktivitet
 • Min Profil
 • Varsling før aktivitet

På leder og admin-nivå handler det om forbedring i forhold til:

 • Liste kommende aktiviteter
 • Lag ny aktivitet
 • Oppsummering oppgaver aktivitet
 • Oversikt deltakere og oppgaver
 • Varsling før aktivitet
 • Søk blant frivillige

Merk – løsningen er enda under planlegging så endringer og mer funksjonalitet kan komme til.

 

Ta gjerne kontakt om vi kan hjelpe deg med oppsett av gode og effektive løsninger for å ta vare på dine frivillige medarbeidere.